Sommar

 

Blommande träd och buskar

Flera prydnadsbuskar är värdefulla pollen och nektarkällor. De har lång blomningstid och många blommor på liten yta. Linden blommar i juli (ej med på bild).

 


Oxbär eller Cotoneaster

 


Stjärnbuske med bi

 

Hallon och jordgubbar

Hallon brukar börja blomma i början av juni, är huvuddrag för många biodlare. Ger både nektar och pollen. Ett blommande hallonsnår syns inte så tydligt men det hörs om där finns bin i närheten.


Biet hänger upp och ner i en hallonblomma

 

För jordgubbsodlaren är tillgång på bin oerhört viktigt. Binas pollinering ger stora och välutvecklade bär. För binas del är utbytet från jordgubbarna måttligt.


Bi i jordgubbsblomma

 

Björnbär

Börjar blomma efter midsommar och har lång blomningstid. Kan finnas mogna bär och blommor samtidigt.


Bi i björnbär

 

 

På blomsterängar finns flera sorters blommor som bin tycker om

Vitklöver ger rikligt med både nektar och pollen men behöver ca 20 grader för att ge något. Lång blomningstid.


Vitklöveräng

 


Blomsteräng med klöver

 


Bi på åkertistel

 


Bi på ängsvädd

 

Det finns flera olika fibblor, har lång blomningstid


Bi på gråfibbla

 

Här har man sått facelia (honungsört) på ett fält

 


Bi i facelia (honungsört)

Blommande biväxter i rabatten

Nävor finns flera olika sorter, många blommor från juli-september.


Trädgårdsnäva med bi

 

Ormroten kommer med nya blommor om man tar bort de utblommade


Ormrot