Säsongens biväxter

Här presenterar vi olika växter som gillas av bin. Bina behöver tillgång på pollen och nektar under hela säsongen. Vi kan hjälpa till att plantera in det som saknas och låta bli att ta bort värdefulla pollen och nektarkällor. Att låta blommande ängar blomma färdigt och fröa av sig innan de slås är värdefullt för pollinerande insekter och blomprakten består år efter år. Genomgående är enkla blommor mer värdefulla än fyllda och dubbla för pollinerande insekter.

Hoppa direkt i denna artikel till:

Tidig vår

Vår

Sommar

Höst


Tidig vår

Hassel

Hasseln kan vara säsongens första pollenkälla. Ibland kan den blomma redan innan bina kommit igång, det blir hasselnötter ändå, hasseln är vindpollinerad.


Hasselhängen. Här syns inte den lilla röda blomman.

 

Flera av trädgårdens lökväxter gillas av bin

Vintergäck brukar vara med de första.


Vintergäck i februari

 


Bi krokus

 


Bi i scilla och vårlök

 


Kungsängslilja

Vår

Sälg och vide är vårens viktigaste växt för alla pollinerande insekter. Bisamhällena kommer igång när de får pollen från lökväxterna. När de får pollen från sälgen blir det fart på yngelsättningen. Hanblommorna ger pollen, vi känner igen de gula pollenklumparna på binas ben. Honblommorna ger nektar.

Hugg inte ner sälg och vide!


Norsk sälg, blommar tidigt, har stora ”tassar”. Hanplanta, känns igen på sina gula ”tassar”

Vitsippa

Är en viktig biväxt pga att det finns så många.

Mahonia

Blommar tidigt, är städsegrön och en utmärkt häckplanta. Pollinerarna älskar den.

Skörbjuggsört och trift

Är tidiga växter i kustbandet. Gillas av bin om det inte blåser.


Bi med pollen i skörbjuggsört

 


Bi i trift

Bi med pollen buxbom

Bin pollinerar fruktträd och bärbuskar

Om olika sorter blommar samtidigt har binas blomtrohet stort värde


Bi i päronblommor William

 


Bi i blomma på äppleträd Aroma

Tidiga nektargivare är maskrosor och lönn


Maskros har orange pollen

Lönn blommar på bar kvist

Hästkastanj brukar ha många blommor


Hästkastanj ger rött pollen

 


Bi besöker kabbeleka. Ger måttligt med både pollen och nektar.

Sommar

Blommande träd och buskar

Flera prydnadsbuskar är värdefulla pollen och nektarkällor. De har lång blomningstid och många blommor på liten yta. Linden blommar i juli.


Oxbär eller Cotoneaster har många små blommor

 


Stjärnbuske med bi

 


Bi i blommande lind

Hallon och jordgubbar

Hallon brukar börja blomma i början av juni, är huvuddrag för många biodlare. Ger både nektar och pollen. Ett blommande hallonsnår syns inte så tydligt men det hörs om där finns bin i närheten.


Biet hänger upp och ner i en hallonblomma

 

Jordgubbar

För jordgubbsodlaren är tillgång på bin oerhört viktigt. Binas pollinering ger stora och välutvecklade bär. För binas del är utbytet från jordgubbarna måttligt.


Bi i jordgubbsblomma

Björnbär

Börjar blomma efter midsommar och har lång blomningstid. Kan finnas mogna bär och blommor samtidigt.


Bi i björnbär

På blomsterängar finns flera sorters blommor som bin tycker om

Vitklöver ger rikligt med både nektar och pollen men behöver ca 20 grader för att ge något. Lång blomningstid.


Vitklöveräng

 


Blomsteräng med klöver

 


Bi på åkertistel

 


Bi på ängsvädd

 

Det finns flera olika fibblor, har lång blomningstid


Bi på gråfibbla

 

Här har man sått facelia (honungsört) på ett fält

 


Bi i facelia (honungsört)

Blommande biväxter i rabatten

Kryddväxter är populära bland bin


Oregano med flera bin

 

Nävor finns flera olika sorter, många blommor från juli-september.


Näva i plantering i centrala Kungälv

 

Ormroten kommer med nya blommor om man tar bort de utblommade


Ormrot

Höst

Här visar vi både sensommar- och höstblommor. Lång blomningssäsong är viktigt för att vinterbina (de bina som föds i slutet på sommaren) skall få tillräckligt med pollen för att utveckla en fettkropp.  De skall leva på denna hela vintern för att sedan klara av att samla in pollen och nektar på våren. Det dröjer några veckor tills årets bin blir flygmogna och själva kan hämta mat.


Höstanemon

 

Finns flera sorters astrar, i kustbandet är strandastern omtyckt av bin


Bi i höstaster, även kallad septemberblomma

 

Gullris tillhör de invasiva växterna. Här gäller det att vara vaksam så den inte tar över. Där den kan växa utan att göra skada är den mycket populär bland bin.


Bi i gullris

 

Kärleksört finns både vild och odlad. Den vilda kärleksörten kommer upp lite varstans, särskilt när det varit en regnig sommar. Den kan växa i lite jord på berg, eller i sprickor i berg. Populär av pollinerande insekter.

Vild kärleksört växer tillsammans med en

 


Bin i odlad kärleksört

Bi i vild kärleksört

Om ljungen ger så får bina både nektar och pollen. I tuvorna surrar bin och humlor flitigt. Från flustret känns en karakteristisk doft av ljung. Har det varit en torr sommar är det inte säkert att ljungen producerar nektar trots att den blommor.


Ljung blommar på klipporna. I bakgrunden skymtar Mittholmarna och Marstrands fästning

 


Bi på ljungblomma

 

Kronärtskockor blommar i september


Bi på kronärtskocksblomma