Säsongens biväxter

 

På de kommande sidorna: vår, sommar och höst presenterar vi olika växter som gillas av bin. Bina behöver tillgång på pollen och nektar under hela säsongen. Vi kan hjälpa till att plantera in det som saknas och låta bli att ta bort värdefulla pollen och nektarkällor. Att låta blommande ängar blomma färdigt och fröa av sig innan de slås är värdefullt för pollinerande insekter och blomprakten består år efter år. Genomgående är enkla blommor mer värdefulla än fyllda och dubbla för pollinerande insekter.