Drottningodlarklubben

Styrelsen 2023

Foto från årsmötet 20230306. Konstituerande möte
Från vä: Jan Eriksson, Bodil Hjort, Harald Göbel, Lars Oscarsson, Thomas Pettersson, 

Styrelsen 2023

Ordförande:  Lars Oscarsson   evalis.britt(a)hotmail.com   070-489 9510
Vice ordförande:  Jan Ericsson        0303-526 41    076-848 1077
Kassör: Bodil Hjort  070-184 98 98
Sekreterare: Thomas Pettersson
Ledamot:  Harald Göbel
OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladressen


Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 10 kr / utsatt drottning.

Sätts in på bankgiro 852-1080


Föreningens parningsplats Smörsund

Drottningodlarklubben i Södra Inlands driver parningsplatsen på Smörsund. Under 2022 blev 80 procent av de utsatta drottningarna parade. Ligustica är sedan länge föreningens vårdbi och därför är det också denna biras som finns i drönarstammarna runt Smörsund på Koön.

På grund av en kall vår och ett åtta dagar försenat försommardrag var starten på drottningodlarsäsongen trög, men så småningom kom den igång. Jämfört med 2021 såg vi dock
en viss minskning i antalet utsatta drottningar.

Totalt nyttjade 18 biodlare möjligheten och tillsammans satte de ut 196 drottningar. Av dessa blev 80 procent parade och äggläggande, vilket är ett mycket bra resulat.

Under 2022 köpte Drottningodlarklubben åtta Ligusticadrottningar – parade på HallandsVäderö – av Bernt Bernhardsson i Vaggeryd. Dessa drottningar tillsattes i sex samhällen på Koön. Jag har även levererat fyra drottningar till bisamhällen på Instön, Koön och Klöverön för att på så sätt säkra en fullgod parning på vår parningsplats. Nu väntar vi på vår och värme 2023.
Janne Eriksson


Smörsundsdagen 19 juni 2023

Årets Smörsundsdag samordnas med en måndagsträff. Mer information kommer.

Parningsplatsen är igång 1 juni – 31 augusti och välkomnar alla parningslystna Ligusticadrottningar. Pris per drottning 10 kr för medlem och 20 kr för icke medlem, betalas till bg 852-1080. Obs! Du ansvarar själv för att dina bin är friska. Var noga med att inga drönare följer med i kassetterna. Märk ditt material med namn och tel. För frågor: Janne Eriksson, tel 076-8481077.