Drottningodlarklubben

Styrelsen 2020

Foto från konstituerande möte 20200309
Från vä: Harald Göbel (nyinvald), Ingela Olsson, Lars Oscarsson, Bo Andersson, Jan Eriksson.

Styrelsen 2020

Ordförande:  Lars Oscarsson   evalis.britt(a)hotmail.com   070-489 9510
Vice ordförande:  Jan Ericsson        0303-526 41    076-848 1077
Kassör: Bo Andersson     070-644 37 28
Sekreterare: Ingela Olsson
Ledamot:  Harald Göbel
OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladressen


Föreningens parningsplats Smörsund

Under sommaren 2019 satte sju medlemmar ut sammanlagt 60 drottningar på Smörsund för parning
med VSH-drönare. 55 drottningar blev parade.
Varje år i 39 år har Södra Inlands haft en parningsplats för ligusticabidrottningar på Smörsund, som ligger på Koön. Sommaren 2018 satte medlemmarna ut 107 drottningar varav 74 procent blev parade, men 2019 sattes bara 60 drottningar ut. Däremot var parningsprocenten mycket högre.
– 92 procent är en mycket hög parningsprocent, men deltagandet var ju ganska klent, säger Janne Eriksson, som ansvarat för stationenunder 2019.
Så vad är då orsaken till att så få valt att sätta ut drottningar på Smörsund?
– Det beror möjligen på att några var rädda för inavel. Drönarstammen har varit på Smörsund i tre år. Så jag hoppas att uppslutningen ska bli betydligt högre när vi nu byter till rena ligustica-drönare utan VSH-gen, säger Janne.
Under parningssäsongen 2020 kommer det att finnas ett tiotal samhällen med drönarproducerande drottningar på Smörsund och Koön samt på Klöverön och Instön, de flesta sponsrade med drottningar från föreningen.
De drönarproducerande drottningarna är levererade av Anders Berg, Ryssbyn, och är hämtade från Hallands Väderös drönarmödrar 2018.
– Förhoppningsvis har de med någon liten del av våra underbara ”Lidköping I” som vi tidigare haft på Smörsund och även på Hallands Väderö, säger Janne.
Den som vill sätta ut drottningar för parning betalar endast 10 kr per drottning.
– Så varför åka 10–20 mil för att para drottningar när man kan göra det på Smörsund med utmärkta, rena ligusticadrönare, undrar Janne.
– Jag ser fram emot ett nytt spännande avelsår med jättemånga drottningar på Smörsund. Ni måste bara börja odla egna drottningar, uppmanar Janne.


Smörsundsdagen, planerad till den 18 juni 2020 är inställd

Men parningsplatsen är igång och välkomnar alla parningslystna Ligusticadrottningar. Pris per drottning 10 kr för medlem och 20 kr för icke medlem, betalas till bg 852-1080. Obs! Du ansvarar själv för att dina bin är friska. Var noga med att inga drönare följer med i kassetterna. Märk ditt material med namn och tel. För vägbeskrivning se utskickat mejl. För frågor: Janne Eriksson, tel 076-8481077.


Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 10 kr / utsatt drottning.

Sätts in på bankgiro 852-1080