Drottningodlarklubben

Styrelsen 2021

Foto från konstituerande möte 20200309
Från vä: Harald Göbel, Ingela Olsson, Lars Oscarsson, Bo Andersson, Jan Eriksson.

Styrelsen 2021

Ordförande:  Lars Oscarsson   evalis.britt(a)hotmail.com   070-489 9510
Vice ordförande:  Jan Ericsson        0303-526 41    076-848 1077
Kassör: Bo Andersson     070-644 37 28
Sekreterare: Ingela Olsson
Ledamot:  Harald Göbel
OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladressen


Föreningens parningsplats Smörsund

Då år 2020 inte var likt några andra år fick vårt planerade firande av föreningens drottningodlarklubbs 30-årsjubileum (2019) och Koöns parningsplats 40-årsjubileum (2020) skjutas på framtiden. Trots coronan blev tillströmningen av utsatta ligusticadrottningar till parning mycket god.
Under sommaren satte 18 drottningodlare ut 187 drottningar, varav 150 blev parade. Det ger en parningsandel på 80 procent, vilket är helt ok. Den goda tillströmningen av utsättare beror möjligen på att de drönarproducerande drottningarna var mycket meriterade. De var hämtade från Hallands Väderös drönarproducenter 2018, som levererats till Hallands Väderö av Anders Berg med stam Lidköping I.
På parningsplatsen på Smörsund fanns sex samhällen och på närliggande Instön, Klöverön och annan del av Koön fanns ytterligare sex till åtta samhällen med systerdrottningar. Alltså tillsammans 12 till 14 samhällen med en otrolig massa parningssugna drönare.
Alla dessa drönargivare kommer att var där även 2021, så det finns möjlighet för alla som vill, att para drottningar under sommaren 2021.
Janne Eriksson


Smörsundsdagen 21 juni 2021

Årets Smörsundsdag samordnas med en måndagsträff. Mer information kommer.

Parningsplatsen är igång 1 juni – 31 augusti och välkomnar alla parningslystna Ligusticadrottningar. Pris per drottning 10 kr för medlem och 20 kr för icke medlem, betalas till bg 852-1080. Obs! Du ansvarar själv för att dina bin är friska. Var noga med att inga drönare följer med i kassetterna. Märk ditt material med namn och tel. För frågor: Janne Eriksson, tel 076-8481077.


Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 10 kr / utsatt drottning.

Sätts in på bankgiro 852-1080