Drottningodlarklubben

Styrelsen

Foto från konstituerande möte 20190318
Från vä: Lars Oscarsson, Bo Hedin, Ingela Olsson, Bo Andersson, Jan Eriksson.

 

Ordförande:  Lars Oscarsson   evalis.britt”at”hotmail.com   070-489 9510

Vice ordförande:  Jan Ericsson        0303-526 41    076-848 1077

Kassör: Bo Andersson     070-644 37 28

Sekreterare: Ingela Olsson

Ledamot:   Bo Hedin

OBS att @ är utbytt mot ”at” i mejladressen

Verksamhetsberättelse från parningsplatsen på Smörsund

Under sommaren satte 13 medlemmar ut 107 drottningar. 79 av dessa drottningar blev parade (74 %). De drönarproducerande drottningarna kom liksom 2017 från Erik Pettersson i Lidköping och har parats i flera led med VSH-drönare på Hunneberg. De har lämnat mycket snälla och lätthanterliga bin med hitintills 100 procents övervintring.

Jag önskar att så många som möjligt ska utnyttja den fantastiska möjligheten att para in VSH-gener i sina ligusticabidrottningar och på så sätt få ned vinterdödligheten samt slippa ifrån myrsyrabehandlingar och drönarutskärning. 2019 siktar vi på att ha ligustica med VSH på Smörsund. Bo Hedin kommer att ha rena ligustiacbin på Rörö. Så även jag hemma hos mig för dem som vill para utan VSH-gener. Jag vill se er komma med många drottningar för parning till sommaren.

Onsdagen 26 juni 2019 kl 18.00 blir det en Smörsundsdag, mer info kommer i kalendern.

Jan Eriksson, vice ordf

Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 10 kr / utsatt drottning.

Sätts in på bankgiro 852-1080