Drottningodlarklubben

Styrelsen 2024

Foto från årsmötet 20240227. Konstituerande möte.

Från vä: Lillemor Bulukin, Thomas Pettersson, Jan Eriksson, Harald Göbel, Bodil Hjort

Styrelsen 2024

Ordförande:  Lillemor Bulukin    biodling(a)appellera.se  070- 527 16 01
Vice ordförande:  Jan Ericsson    076-848 1077
Kassör: Bodil Hjort  070-184 98 98
Sekreterare: Thomas Pettersson
Ledamot:  Harald Göbel
OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladressen


Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 20 kr / utsatt drottning.
Ni som inte har betalat medlemsavgiften än, var vänliga och gör det snarast.

Sätts in på bankgiro 852-1080

Fom 2025 kommer medlemsavgiften att ökas till 40 kr/år.


Föreningens parningsplats Smörsund

Drottningodlarklubben i Södra Inlands driver parningsplatsen på Smörsund. Under 2023 blev hela 90 procent av de 242 utsatta drottningarna parade.

Under sommaren höll vi igång 5–6 samhällen av Vaggerydsbin från Bernt Bernhardsson. Bina har varit mycket bra, så vi kommer att ha samma drönarmödrar 2024, för att därefter byta drönarstam år 2025.
Det är viktigt att de utsatta parningskuporna är välpreparerade med bin och foderdeg. När det är dåligt drag är det vanskligt med flytande foder då de stora samhällena lätt rövar ut de små parnings­kuporna.
Det vore roligt om fler medlemmar ville prova på drottningodling. Jag har ett antal enramslådor med ytterhus som medlemmar får låna utan kostnad. Så var inte rädd för att dra upp drottningar ifrån ditt bästa samhälle för att sedan para på Smörsund. Det är både roligt och lönsamt.

Under 2024 kommer det att bli arbetsdagar för att placera ut grus och reparera bänkar.
Janne Eriksson


Smörsundsdagen 24 juni 2024

Årets Smörsundsdag samordnas med en måndagsträff. Mer information kommer.

Parningsplatsen är igång 1 juni – 31 augusti och välkomnar alla parningslystna Ligusticadrottningar. Pris per drottning 20 kr för medlem och 40 kr om man inte är  medlem i drottningodlarklubben, betalas till bg 852-1080. Obs! Du ansvarar själv för att dina bin är friska. Var noga med att inga drönare följer med i kassetterna. Märk ditt material med namn och tel. För frågor: Janne Eriksson, tel 076-848107

 


Fika och tema på en måndags träff på Smörsund.