Drottningodlarklubben

Styrelsen 2022

Foto från årsmötet 20220307
Från vä: Jan Eriksson, Bo Andersson, Lars Oscarsson, Thomas Pattersson, Harald Göbel

Styrelsen 2022

Ordförande:  Lars Oscarsson   evalis.britt(a)hotmail.com   070-489 9510
Vice ordförande:  Jan Ericsson        0303-526 41    076-848 1077
Kassör: Bo Andersson     070-644 37 28
Sekreterare: Thomas Pettersson
Ledamot:  Harald Göbel
OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladressen


Föreningens parningsplats Smörsund

Under detta omtumlande pandemiår 2021 har många biodlare tagit till sig fjolårets uppmaning att odla drottningar och para på vår parningsplats på Smörsund som ligger på Koön. Detta resulterade i en rekordstor tillströmning av utsatta drottningar: 26 utsättare satte ut 277 drottningar, varav 223 blev parade. Det är en parningsprocent på 81, vilket är mycket bra. Något mindre bra var att många inte fyllde i sin adress i anteckningsboken i lådan, vilket ställde till det för kassören. Här finns förbättringspotential!
Det nya avelsmaterialet som kommer att finnas på Smörsund 2022 är i grunden Åke Flood–Ingemar Johansson, provade under flera år hos undertecknad. Det har även delats ut systerdrottningar till dem som har bisamhällen på Instön, Koön och Klöverön. Kvalstertrycket var lågt under hela säsongen 2021; i några samhällen var det helt fritt från kvalster. Man kan fråga sig om vi är på väg att få varroaresistenta bin? Knappast troligt, men något att önska sig. Under 2022 kommer det att vara sex drönarsamhällen på Smörsund. Jag ser fram emot att ta emot minst lika många utsatta drottningar som under det gångna året.
JANNE ERIKSSON


Smörsundsdagen 20 juni 2022

Årets Smörsundsdag samordnas med en måndagsträff. Mer information kommer.

Parningsplatsen är igång 1 juni – 31 augusti och välkomnar alla parningslystna Ligusticadrottningar. Pris per drottning 10 kr för medlem och 20 kr för icke medlem, betalas till bg 852-1080. Obs! Du ansvarar själv för att dina bin är friska. Var noga med att inga drönare följer med i kassetterna. Märk ditt material med namn och tel. För frågor: Janne Eriksson, tel 076-8481077.


Kassören informerar

Medlemsavgift är 20 kr /år. Parningsavgift är 10 kr / utsatt drottning.

Sätts in på bankgiro 852-1080