Anmäl bi-innehav

Anmäl din bigård till länsstyrelsen

Enligt 15 § bisjukdomsförordningen är alla som har bisamhällen skyldiga att meddela var bikuporna är stadigvarande uppställda.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin till länsstyrelsen.Vid förändring av dina uppställningsplatser skall också länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Webbanmälan:  Innehav av bisamhällen

Du kan skicka in din anmälan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Bitillsyn, 403 40 Göteborg om du har bin i Västra Götaland eller i Halland. Blankett kan skrivas ut från www.jordbruksverket.se blankett V16

Ladda ner blankett V16 här

Anmälan skall göras för att bitillsynsmannen skall veta var det finns bin, om en bisjukdom som omfattas av bisjukdomslagstiftningen, skulle upptäckas nära dig.