Bitillsyn

http://www.jordbruksverket.se/bitillsyn

Infofolder till biodlare_färdig

 

Bitillsynen i Södra Inlands biodlareförening (Kungälvs kommun)

  • Jan Olausson, öster om E6. Mobil 070- 437 44 42
  • Thomas Pettersson, väster om E6. Mobil: 072-222 04 00
  • Thomas Pettersson har ytterligare några områden
    • Hisingen, församlingarna i Tuve, Säve, Torslanda och Björlanda
    • Öckerö kommun

Länsstyrelsens bitillsynskarta.  Här kan man zooma in sitt område och hitta sin bitillsynsman och telefonnummer, se om det finns restriktionszoner för bisjukdomar mm.

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland. Här hittar man också bitillsynen och aktuella sjukdomsutbrott.

Prenumerera på aktuella sjukdomsutbrott från jordbruksverket.

Observera!

Yngelrötan närmar sig Södra Inlands upptagningsområde. Vi ber er att vara mycket försiktiga när ni flyttar samhällen, avläggare, utbyggda ramar, köper drottningar med följebin mm från kringliggande områden till vårt upptagningsområde. Ni som har utbigårdar måste ta extra hänsyn! Använd inte samma redskap, handskar, bidräkter osv i föreningens område som ni använder i utbigårdar i skydds- och övervakningsområden.
När ni skall köpa bin, köp i närområdet. Titta på Köp/säljsidan eller kontakta någon i styrelsen för information.