Bitillsyn

http://www.jordbruksverket.se/bitillsyn

 

Bitillsynen i Södra Inlands biodlareförening (Kungälvs kommun)

  • Thomas Pettersson har hela Kungälvs Kommun. Mobil: 072-222 04 00
  • Dessutom har han Stenungsunds kommun

Länsstyrelsens bitillsynskarta.  Här kan man zooma in sitt område och hitta sin bitillsynsman och telefonnummer, se om det finns restriktionszoner för bisjukdomar mm.

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland. Här hittar man också bitillsynen och aktuella sjukdomsutbrott.

Prenumerera på aktuella sjukdomsutbrott från jordbruksverket.

Observera!

Yngelrötan närmar sig Södra Inlands upptagningsområde. Vi ber er att vara mycket försiktiga när ni flyttar samhällen, avläggare, utbyggda ramar, köper drottningar med följebin mm från kringliggande områden till vårt upptagningsområde. Ni som har utbigårdar måste ta extra hänsyn! Använd inte samma redskap, handskar, bidräkter osv i föreningens område som ni använder i utbigårdar i skydds- och övervakningsområden.
När ni skall köpa bin, köp i närområdet. Titta på Köp/säljsidan eller kontakta någon i styrelsen för information.