Bitillsyn

http://www.jordbruksverket.se/bitillsyn

Infofolder till biodlare_färdig

 

Bitillsynsmän i Södra Inlands biodlareförening (Kungälvs kommun)

  • Jan Olausson  för Kareby och Romelanda. Mobil 070- 437 44 42
  • Thomas Pettersson för resten av området. Mobil: 072-222 04 00

Bitillsynsmän i Göteborg och Bohuslän

Observera!

Information från Bitillsynsmännen. Utbrott av Amerikansk yngelröta i Ulricehamn i juli 2019.  Kort innan fick vi veta om ett utbrott i Borås.  Se Länsstyrelsen om biodling. Här hittar ni även de utbrott som vi fick kännedom om under 2018.

Det innebär att yngelrötan närmar sig Södra Inlands upptagningsområde. Vi ber er att vara mycket försiktiga när ni flyttar samhällen, avläggare, utbyggda ramar, köper drottningar med följebin mm från kringliggande områden till vårt upptagningsområde. Ni som har utbigårdar måste ta extra hänsyn! Använd inte samma redskap, handskar, bidräkter osv i föreningens område som ni använder i utbigårdar i skydds- och övervakningsområden.