Slungrumsinstruktioner

Följande ska du ta med hemifrån

Ett antal spänner och honungskärl med lock, godkända för livsmedel. Utifrån mängden honung kan du beräkna hur många spänner du behöver: En täckt kaka är cirka 2 kg honung. 1 kg honung är cirka 1,4 liter. Du behöver minst en spann till täckvaxet samt spänner att ställa under kranen till slungan och under silställningen. Det är bättre att ta med sig några spänner för mycket än att behöva inse att du inte kan slunga klart.

 • Täckta lådor eller backar att transportera ramarna till och från slungrummet. Bigårdens bin kan vara hungriga framåt sensommaren.
 • Diskhanddukar, handhanduk och disktrasa
 • Hushållspapper, luddfritt. Det går åt mer än man tror.
 • Inneskor, typ foppatofflor.
 • Tossor och hårskydd finns för användning i backarna till höger innanför dörren. Kastas efter användning.

Viktigt!

Luftfuktigheten i slungrummet ska vara under 60 procent när du slungar. Luftavfuktaren ska stå på under hela slungsäsongen. Stäng inte av den! Håll koll på luftfuktigheten och var försiktig med att våttorka golvet eller att blaska med vatten medan du slungar.

Gör så här:

 1. Börja med att iordningsställa plasttråget för avtäckning med avtäckningsgallret och placera trådgallerlådan i plasttråget.
 2. Placera avtäckningsbrickan av trä i den stora plastlådan bredvid. (Man kan sätta flera avtäckta ramar på den i väntan på slungning).
 3. Sätt en ram på avtäckningsgallrets ”hylla” och ta bort täckvaxet med en avtäckningsgaffel som ligger i skåpet ovanför diskbänken. Lägg täckvaxet i trådgallerlådan att rinna av eller lägg de i en sil över en spann (lättare att ta med hem).
 4. Ställ en spann under slungans kran. Sätt gärna en trådsil i spannen. Öppna kranen på slungan.
 5. Ställ en spann under silställningen med nylonsilarna. Grovsilen innerst och finsilen ytterst.
 6. Läs igenom manualen till slungan.
 7. Sätt ner fyra ramar i de speciella facken i slungan. Den långa listen på ramen ska vara närmast slungans centrum. Ramar mitt emot varandra ska väga ungefär lika mycket för att förhindra obalans. Sätt igång slungan enligt manualen. Blir det obalans stäng av och gör en omplacering av ramarna. Var uppmärksam på honungsnivån i slungan, den får inte gå över navet i slungans botten. Håll också koll på honungsnivån i spannen. Det är tråkigt när det rinner över.
 8. Fortsätt med avtäckningen under tiden slungan är igång.
 9. Sila den slungade honungen genom silställningen.

Avetablering

 • När du slungat klart och det mesta av honungen runnit ut ur slungan, lutar du slungan genom att lägga en träbit under ett av benen så att även det sista av honungen rinner ut genom kranen. För att undvika att kvarlämnad honung börjar sockra sig i botten lämna slungan i lutande tillstånd med kranen öppen och en burk under. Samma sak gäller om du använt silcentrifug-slungan (den gulröda slungan).
 • Slungan och silcentrifug-slungan (ytterhöljet) behöver inte tvättas under slungningssäsongen (juni till och med oktober). Från november är slungrummet stängt för säsongen.
 • Gör rent allt material du använt inklusive bänkar, handfat och andra ytor (väggar, dörrhandtag osv).
 • Häll inte ut honung i avloppet (honungen stör ph-värdesnivån i minireningsverket). Var noga med att skrapa ur honungs- och vaxrester (ta tillvara resterna) innan du sköljer av kärlen i kallt vatten. Använder du varmt vatten kommer vaxrester smälta fast i silar och avloppsrör. Inte alls bra. Har du tidigare diskat material från slungrummet på baksidan av klubbstugan ska du inte göra så längre.
 • Bär ut honung och eventuellt kladdigt material i täckta kärl, annars finns risk att du får med dig alla bigårdens bin in i bilen.
 • Tag bort vaxrester från golvet och från skyddspapperet och torka med en fuktig trasa. Byt skyddspapperet om det behövs. Det står en rulle i förrådet innanför dörren. Töm papperskorgen och sätt i ny plastpåse. Ta med dig skräpet hem.
 • Skriv in namn och datum för slungning i den svarta anteckningsboken som ligger på hyllan i förrådet innanför dörren. Skriv också om du har synpunkter eller förslag till förbättringar. Är det något som gått sönder eller som du inte fått att fungera, hjälp till genom att meddela detta så snart som möjligt till någon i honungshanteringskommittén.
 • Slutligen: Glöm inte att låsa dörren till slungrummet och att hänga tillbaka nyckeln i nyckelskåpet. Lås dörren till klubbstugan genom att trycka stjärna. Kontrollera noga att dörren går i lås.

Lämna inte kvar honung, slungade ramar, lådor, täckvax eller annat du tagit med dig till bigården.
Inget material som hör till slungrummet får lånas hem.

När du slungar ljunghonung

 1. Vrid upp reglaget på värmefläkten för att få upp temperaturen i lokalen till minst 27 grader.
 2. Sätt också igång värmeelementet under slungan.
 3. Täck av honungsramarna som vanligt.
 4. Perforera honungen med perforatorn som står under diskbänken, längst in i lokalen. Perforatorn passar bara till lågnormalformatet. Notera att det inte går att perforera honungskakor som sitter i Hoffmanramar. Obs! Perforera lugnt, nålarna skadas om de träffar trälisten.
 5. Slunga enligt punkt 7 i Gör så här-listan, men kör först långsamt åt båda hållen. Öka sedan hastigheten och kör på max. Räkna med att du måste slunga längre tid än för vanlig honung och att det antagligen inte går att tömma cellerna helt. (Var glad över dessa ramar, det är utmärkt foder till bina på våren.)
 6. Ljunghonung är ”geléaktig” (tixotrop) och den kan vara svår att sila efter slungning. För att göra den mer medgörlig, använd silcentrifug-slungan (den gulröda slungan) med innerduk. Det finns två olika innerdukar. Välj den grövre innerduken i första hand. Ställ en spann under kranen och öppna kranen. Häll den slungade honungen försiktigt ner i centrifugen, det får inte komma något utanför. När honungen flutit ut i botten på centrifugen starta försiktigt på lågt varv. Öka hastigheten efter hand.
 7. När du kört honungen i silcentrifug-slungan är det viktigt att du finsilar den också.
 8. När du är klar med silcentrifugen skall du ta ur innerduken och göra ren, spola och skölj den med ljummet vatten. placera den så den torkar till nästa användare.
 9. Silcentrifugen (själva korgen) diskas men behöver inte göras varje gång. Obs! Kulan i botten på centrumstaven kan följa med upp vid lyft. Lägg då tillbaka den i centrumhålet. Det är viktigt! Kulan måste alltid finnas på plats! Utan den får silcentrifug-slungan inte användas.
 10. Återställ temperaturvredet på värmefläkten till normalläget.