Vår medlemstidning – Bibladet

 

Bibladet utkommer en gång/år, vanligtvis i mitten på februari. Distribueras till medlemmarna på vårmötet och måndagsträffarna. Finns också som pdf på hemsidan.
I år har vi tryckt upp en medlemsmatrikel till de medlemmar som givit medgivande att vara med. Matrikeln distribueras samtidigt med Bibladet.

Ni som inte får matrikel i år och vill ha nästa år – meddela snarast till föreningens ordförande. Matrikeln för 2021 är pågång. Det finns chans att komma med.
Kontakta ordförande Lillemor Bulukin

Bibladet 2018

Bibladet 2019

Bibladet 2020

Bibladet 2021