Vår medlemstidning – Bibladet

Bibladet utkommer en gång/år, vanligtvis i mitten på februari. Distribueras till medlemmarna och finns som pdf på hemsidan.


Granens gröna färg påminner biodlaren om att 2019 års drottningar märks med grönt

Bibladet 2018

Bibladet 2019