Bisvärm

Kontakt med ”svärmfångare”

Följande personer är Södra Inlands bf kontaktpersoner om bisvärmar. De hjälper till med kontakt med närmsta biodlare eller kommer till er. Var beredda på att svärmen när den kommit in i en bikupa kan behöva placeras i närheten av fångstplatsen innan den flyttas.

Jan Andersson 0303-124 61 mobil: 070-512 46 12.
Tar främst hand om svärmar i Kareby och Kungälv samt
Romelanda med postnummer 442 77 eller 442 91.

Jan Eriksson 0303-526 41  mobil: 076- 848 10 77.
Tar främst hand om svärmar i Kode samt Romelanda med postnummer 442 92.

Kurt-Erik Eriksson 0303-22 56 41  mobil: 070-496 73 52.
Tar främst hand om svärmar i Kärna, Lycke och Marstrand

Olav Jölle 0303-924 69 eller Peter Hildebrandt 070-020 98 42
Tar främst hand om svärmar i Harestad, Hålta och Ytterby.

Du kan smidigt få kontakt med närmsta svärmfångare genom biodlarnas riksförbund https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

Numret till biodlarnas svärmtelefon, 0766-86 07 01.

Via den här tjänsten behöver du veta inom vilket postnummerområde svärmen sitter.

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhällets bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.


Bisvärm sittande på kraftig gren i ett körsbärsträd. Nåbar från marken. Satt helt nära sin moderkupa.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas innan den bosätter sig permanent, normalt sett inom ett par timmar efter att den satt sig. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare. Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.

En bisvärm tas om hand i Hålta.

När ett utav bisamhällena i Hålta svärmar rycker två lokala biodlare in och hjälper till att samla in svärmen.

“De hoppas föröka samhället, säger Stig-Uno i filmen, – Istället för ett så blir det två.”

En film av Joakim Jalin – Biodlartips

“NATURENS UNDER KAN MAN ALDRIG BLI BESVIKEN PÅ! ”

Göran Du Rées | Film professor