Bisvärm

Kontakt med ”svärmfångare”

Följande personer är Södra Inlands bf kontaktpersoner om bisvärmar. De hjälper i första han till med kontakt med närmsta biodlare eller kommer till er. Var beredda på att svärmen när den kommit in i en bikupa kan behöva placeras i närheten av fångstplatsen innan den flyttas.

Jan Andersson 0303-124 61 mobil: 070-512 46 12
Jan Eriksson 0303-526 41  mobil: 076- 848 10 77
Kurt-Erik Eriksson 0303-22 56 41  mobil: 070-496 73 52
Olav Jölle 0303-924 69

Det går också bra att ringa till någon i styrelsen:

Kontakta styrelsen

 

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhällets bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.


Bisvärm sittande på kraftig gren i ett körsbärsträd. Nåbar från marken. Satt helt nära sin moderkupa.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas innan den bosätter sig permanent, normalt sett inom ett par timmar efter att den satt sig. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare. Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.