Bisvärm

Kontakt med ”svärmfångare”

Följande personer är Södra Inlands bf kontaktpersoner om bisvärmar. De hjälper till med kontakt med närmsta biodlare eller kommer till er. Var beredda på att svärmen när den kommit in i en bikupa kan behöva placeras i närheten av fångstplatsen innan den flyttas. Kontakta i första hand den svärmfångare som har det området där svärmen sitter.

Jan Andersson 0303-124 61 mobil: 070-512 46 12.
Tar främst hand om svärmar i Kareby, Kungälv och Romelanda.

Peter Hildebrandt 070-020 98 42
Tar främst hand om svärmar i södra och centrala delar av Kungälv.

Rune Andersson 070-567 54 24.
Tar främst hand om svärmar i Harestad, Hålta, Kärna, Lycke, Marstrand, Solberga, Kode och Ytterby.

Johan Wolgers 070-331 12 81
Tar främst hand om svärmar i Rödbo, Kärra och Gerrebacka.

Du kan också ringa till Biodlarnas svärmtelefon, 0766-86 07 01 och via den tjänsten kopplas till närmsta svärmfångare i landet. Då behöver du känna till inom vilket postnummerområde svärmen sitter.

Varför svärmar bina

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhällets bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till flera dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.


Bisvärm sittande på kraftig gren i ett körsbärsträd. Nåbar från marken. Satt helt nära sin moderkupa.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas innan den bosätter sig permanent, normalt sett inom ett par timmar efter att den satt sig. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare. Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.

En bisvärm tas om hand i Hålta

När ett utav bisamhällena i Hålta svärmar rycker två lokala biodlare in och hjälper till att samla in svärmen.

“De hoppas föröka samhället, säger Stig-Uno i filmen, – Istället för ett så blir det två.”

En film av Joakim Jalin – Biodlartips

“NATURENS UNDER KAN MAN ALDRIG BLI BESVIKEN PÅ! ”

Göran Du Rées | Film professor