Slungrum

Södra Inlands slungrum i föreningsbigården får endast bokas av medlemmar och föreningsvänner. Slungan tar följande ramformat: Lågnormal, HLS, Halv-Svea och Langstroth men inte Dadant eller Hel-Svea.
Följande gäller för att kunna boka.

  • Du som är medlem eller föreningsvän närvarar under hela slungningen
  • Du har anmält uppställningsplats av dina bisamhällen  på Länsstyrelsens webbplats. Ska vara gjort 2018 eller senare.
  • Bina i din bigård är friska. Se Handbok i bihälsa och gör kontroll av samhällena enligt beskrivningen på sidan 12 innan du flyttar honungsramar. Tänk på att inte göra kontrollen för sent på säsongen, det måste finnas yngel i samhället. Vid slutskattningen kan vara för sent.
  • Honungsramarna kommer inte från en restriktionszon. På Jordbruksverkets webb, under regler för biodling , finns aktuella kartor över dessa områden och sidan uppdateras löpande. Tänk på att bihälsoläget förändras snabbt. Kolla därför dagen innan slungningsdagen att varken din bigård eller föreningens slungrum plötsligt har hamnat inom ett restriktionsområde.
  • Kontakta  bitillsynen  om du är osäker på reglerna eller dina bins hälsotillstånd.
  • Du har läst igenom slungrumsinstruktionerna.
  • Enligt styrelsebeslut 16 augusti 2022 är slungrumsavgiften obligatorisk (alltså inte längre frivllig). Du betalar 10 kr per slungat kilo honung eller ett maxbelopp på 200 kr per slungningstillfälle. Pengarna går till el, inköp och underhåll av material och utrustning i slungrummet. Swisha ditt belopp på 123 161 04 19 eller betala via bankgiro 296-7727. Märk betalningen med ”Slungrumsfonden”

När är slungrummet ledigt

bokningskalendern kan du se vilka dagar som är lediga. Vi har precis bytt bokningsplattform (2 aug 2022). För att boka kontaktar du därför tillfälligt Lillemor Bulukin ordf, mobil 0705-27 16 01. Då får du också dörrkod till bigården och övriga instruktioner.

Stöd och hjälp i slungrummet

Du som är ny biodlare och ny medlem kanske behöver lite hjälp när du skall slunga första gången. Förbered dig genom att läsa alla instruktioner extra noga både en och två gånger. Passa på och titta i slungrummet när du är i föreningsbigården. På måndagsträffarna 18 juli och 22 augusti är det kortkurs i slungrummet.
Kör det ändå ihop sig i slungrummet kan du söka hjälp per telefon. Kontakta någon i honungshanteringskommittén.