Slungrum

Föreningens slungrum kan lånas av medlemmar.

Tänk på att dina bin skall vara friska innan honungsramar får transporteras till slungrummet och att din bigård inte finns inom skydds- eller övervakningsområde. Mer information finns i samband med bokning av slungrummet.

Bokning av slungrummet