Lämna årsrapport

Hög tid att lämna underlag till årsrapport 2019

Nu är det dags för alla medlemmar i Södra Inlands Biodlareförening att lämna underlag till årsrapport 2019. Uppgifterna avser perioden 1 okt 2018–30 sept 2019. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi i efterhand se hur biodlaråret 2019 varit.

Ni som är föreningsvänner i Södra Inland lämnar årsrapporten till huvudföreningen.

Uppgifterna samlas på styrelsens uppdrag in av Eva C och Lillemor B.

I år har vi förenklat proceduren så att du fyller i uppgifterna digitalt genom att klicka på den länk som vi mejlat och sms:at ut.
Vill du hellre fylla i dina uppgifter på papper kan du göra det på höstmötet den 30 september eller på måndagsmötena (sista mötet är den 14 oktober).

Sista dag att lämna uppgifterna är 31 oktober 2019.

FAMILJEMEDLEMMAR?

Är ni flera medlemmar i samma familj så dela upp samhällena emellan er, eller låt en person i familjen rapportera alla samhällen. Övriga familjemedlemmar anger i så fall 0 i alla kolumner.

Den som inte har några bin skriver 0 i alla kolumner.

I nummer 9 av Bitidningen finns en blankett ”Årsredovisning 2019”. Södra Inlands medlemmar ska inte använda SBRs blankett eftersom föreningen har valt att även ställa frågor om antal avläggare, drottningodling, varroabehandling samt antal invintrade bisamhällen i Kungälvs kommun – en uppgift som kommunen efterfrågar.

Eva och Lillemor sammanställer sedan alla uppgifter (inga enskilda uppgifter lämnas ut) och därefter får SBR sin del av sammanställningen. En rapport över biodlaråret 2019 kommer att finnas i Bibladet 2020.

Tack för din medverkan
Eva Carlsson och Lillemor Bulukin
På uppdrag av styrelsen