Lämna årsrapport

Årsrapporten skall lämnas till styrelsen senast 31 oktober

Bifogat finns en blanketter för Årsrapport 2018, välj mellan excel och pdf. Blanketten innehåller lite mer information än vad som finns i Bitidningen. Blanketter kommer även att finnas i föreningsbigården.

  • Blanketten mejlas till s.inland.bf@gmail.com
  • Kan lämnas till någon i styrelsen i samband med föreningsmöte
  • Kan lämnas/skickas till någon i styrelsen, adresser finns i medlemsmatrikeln

Årsrapport skall lämnas av alla medlemmar.  För statistiken är det viktigt att samtliga bisamhällen rapporteras. Är ni flera medlemmar i samma familj så finns två möjligheter, att ni delar upp samhällena emellan er eller att en person rapporterar alla samhällen och övriga anger noll i alla kolumner.
Om man inga bin har skall man också rapportera noll i alla kolumner – för statistiken är det viktigt att det finns rapport från alla medlemmar. Förra året fick vi in rapporter från 60% av medlemmarna, här finns stort utrymme för förbättring.

Ni som är föreningsvänner skall lämna årsrapporten där ni har ert medlemskap till SBR.

Årsrapport-2018-Södra-Inlands-bf  

 

View Fullscreen