Årsrapport 2023

Tack vare stort engagemang har vi även hösten 2023 fått in årsrapporter från merparten av de aktiva biodlarna i föreningen. När alla medlemmar lämnar årsrapport bidrar vi med trovärdig och korrekt statistik till riksförbundets sammanställning över biodlaråret som gått. Vi lär oss också mer om biodlingen i vårt närområde. Du som vill läsa mer om biodlaråret 2023 kan göra det i Bibladet 2024. https://drive.google.com/file/d/1pctU-XfzPSfZhFheTM-2qcso-qW4KfYn/view?usp=sharing