Styrelse och funktionärer

Styrelsen 2019


Styrelsen förbereder inför vaxlämningen. Rune Andersson, Daniel Lisovski, Lillemor Bulukin, Jan Andersson (ej i styrelsen), Eivor Bohlén, Jan Nilsson Utby maskin (ej i styrelsen). Joakim Hagberg se nedan

Joakim Hagberg var en av fikavärdarna på årsmötet 2019. Årsmötet 2020 var digitalt.

Styrelsen 2020

OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladresserna

Ordförande:  Lillemor Bulukin  biodling(a)appellera.se  070- 527 16 01
Vice ordf:  Daniel Lisovski    dlisovski(a)yahoo.se    072- 310 49 37
Kassör: Per Almkvist  per(a)almkvist.net  070- 150 65 80
Sekreterare:  Joakim Hagberg   joakim.hagberg(a)alumni.chalmers.se
072- 980 2045
Ledamöter:  Rune Andersson   runerisby(a)gmail.com    070- 567 54 24,
Marcus Carlsson  mcarlsson89@hotmail.com  076- 338 05 38

Funktionärer

Bihälsa:     Thomas Pettersson   thoson(a)hotmail.com
Information:     Eva Carlsson     evai.carlsson(a)gmail.com
Kvalité:     Kent Samuelsson      kent(a)vinningstorp.com
Utbildning:     Daniel Lisovski dlisovski(a)yahoo.se
Eva Carlsson, Kerstin Helgegren
Hemsideansvarig:  Eva Carlsson     evai.carlsson(a)gmail.com

Revisorer

Eva Henrikson     eva.henrikson(a)gmail.com
Yvonne Strid   yvonne.strid(a)telia.com

Ersättare

Mona Löfberg     mlofber(a)volvocars.com
Eddy Karlsson    flatebysmeden(a)gmail.com

Valberedning

Lars Oscarsson     evalis.britt(a)hotmail.com   sammankallande
Kurt-Erik Eriksson   kurteeg9(a)gmail.com
Eva Carlsson    evai.carlsson(a)gmail.com