Styrelse och funktionärer

Styrelsen 2023

OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladresserna

Ordförande:  Lillemor Bulukin  biodling(a)appellera.se  070- 527 16 01
Vice ordf: Joakim Hagberg   joakim.hagberg(a)alumni.chalmers.se
072- 980 2045
Kassör: Joakim Hagberg, se ovan
Sekreterare:  Ingrid Brander  braingridder(a)gmail.com  070-340 31 46
Ledamöter:  Rune Andersson   runerisby(a)gmail.com    070- 567 54 24,
Helena Pagrén  helena.pegren(a)live.com   073-423 58 22

Funktionärer

Bihälsa:     Thomas Pettersson   thoson(a)hotmail.com
Information:     Eva Carlsson     evai.carlsson(a)gmail.com
Kvalité:     Kent Samuelsson      kent(a)vinningstorp.com
Utbildning:     Daniel Lisovski dlisovski(a)yahoo.se
Eva Carlsson, Kerstin Helgegren
Hemsideansvarig:  Eva Carlsson     evai.carlsson(a)gmail.com

Revisorer

Yvonne Strid   yvonnestrid2021(a)gmail.com
Morgan Hedman    morgan(a)morganhedman.se

Ersättare

Eva Henrikson     eva.henrikson(a)gmail.com
Eddy Karlsson    flatebysmeden(a)gmail.com

Valberedning

Lars Oscarsson     evalis.britt(a)hotmail.com   sammankallande
Kurt-Erik Eriksson   kurteeg9(a)gmail.com
Eva Carlsson    evai.carlsson(a)gmail.com