Styrelse och funktionärer

Styrelsen 2023

OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladresserna

Ordförande: Lauren Yaqo,  ordforande(a)sodrainlands.se
Vice ordf: Lillemor Bulukin,  viceordforande(a)sodrainlands.se  070- 527 16 01
Kassör: Joakim Hagberg,  kassor(a)sodrainlands.se 072- 980 2045
Sekreterare:  Ingrid Brander,  sekreterare(a)sodrainlands.se 070-540 5860
Ledamöter:  Rune Andersson, runerisby(a)gmail.com    070- 567 54 24, Lars Oscarsson,  evalis.britt(a)hotmail.com   070-489 9510, Bodil Hjort,  kurs(a)sodrainlands.se  070-184 98 98.

Funktionärer

Bihälsa:  Lillemor Bulukin,  viceordforande(a)sodrainlands.se 070- 527 16 01
Information:  Eva Carlsson,  evai.carlsson(a)gmail.com
Kvalité:  Kent Samuelsson,   kent(a)vinningstorp.com
Utbildning:  Bodil Hjort,  kurs(a)sodrainlands.se, Daniel Lisovski,
Eva Carlsson
Hemsideansvarig:  Eva Carlsson,  evai.carlsson(a)gmail.com

Revisorer

Gunilla Andskär,   gunilla.andskar(a)gmail.com
Morgan Hedman,   morgan(a)morganhedman.se

Ersättare

Eva Henrikson,  eva.henrikson(a)gmail.com
Kennert Danielsson,  kennert.danielsson(a)telia.com

Valberedning

Anders Bergquist, sammankallande  anders.bergquist1(a)telia.com
Kurt-Erik Eriksson,   kurteeg9(a)gmail.com
Eva Carlsson,  evai.carlsson(a)gmail.com