Övrigt

Föreningen arbetar bland annat med att skapa intresse för biodling, honung och pollinering och för att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Vi hyr också ut bikupor till företag i Kungälvs kommun och hjälper till med skötseln.

Med medlemskapet följer förmåner och förpliktelser: Du som nyttjar föreningens slungrum garanterar att dina bin är friska. Du följer lagkrav som att anmäla uppställningsplats och att följa smittskyddsanvisningar, och du lämnar årlig uppgift om din biodling som en del i den årsrapport som föreningen lämnar till Biodlarna. Och när du säljer ett bisamhälle via föreningens köp- och säljsida här på sajten tar du ansvar för att det är friskt och livskraftigt.

Föreningen värnar om det ”gula” biet, Ligustica. Vi har Ligustica i föreningsbigården i Kareby och på parningsplatsen Smörsund på Koön. Bor du i närheten av dessa områden vill vi gärna att du tar hänsyn till det vid val eller byte av biras. Drönare flyger långt – upp mot fem kilometer. Låt det bli en vid cirkel av gula bisamhällen runt föreningsbigården och Smörsund!

Val av biras

Det står varje medlem fritt att välja biras. Men det hör till god ton i biodlarvärlden att informera sig om vilken biras ens biodlargrannar har och sedan välja samma. Det ger stora fördelar genom att det skapar mer eller mindre renrasiga områden, vilket är avgörande för bra drottningar vid friparning.

Köp/sälj – föreningens marknadsplats

Här kan föreningens medlemmar och föreningsvänner som vill sälja och köpa bin, drottningar och bi-material hitta varandra.
Ur bihälsoperspektiv är det att föredra att man köper / säljer bin och begagnat material i närområdet.
Kontakta webbansvarig Eva Carlsson evai.carlsson(a)gmail.com  alternativt 0707-314 563 när ni vill ha något infört.

Använd föreningens avläggardokument

Föreningen har tagit fram en blankett att använda när avläggare och bisamhällen byter ägare. Vi rekommenderar att blanketten används av alla medlemmar och föreningsvänner.

Företagskupor/skötselavtal

Företag som vill stödja biologisk mångfald, och kanske också få några burkar honung att dela ut bland anställda och kunder, hyr bikupor av Södra inlands Biodlareförening. Kungälvs kommun har bigårdar i Strandparken, Bäckparken och på Kolebacka. Axelsson, Bokab, Ytterbygg, Indus, Coop, Röda grind och Oscars är andra företag som har satsat på att främja pollinerande insekter.

Vill du veta mer om vad det innebär att ha en företagskupa kontakta föreningens ordförande.

Skötselkort på nybörjarkurserna

På föreningens nybörjarkurser använder vi ett skötselkort som delar upp inspektionerna vid kupan i ”sett, gjort och räknat”. Vill du använda detta skötselkort kan du ladda ner det här.