Kontakt

Södra Inlands biodlareförening

Adress:     Lars-Göran Larsson,Västra Ryr 140, 442 91 Romelanda
E-post:      s.inland.bf@gmail.com
Bankgiro:     296-7727
Swishnummer:     1231610419
Organisationsnummer:     853300-8960

Föreningsbigården

Besöksadress:     Kringledammen, Prästvägen 570, Kareby

Styrelsen


Foto från årsmötet 20181117. Rune Andersson, Lars-Göran Larsson, Daniel Lisovski, Ingela Olsson, Eivor Bohlén.

 

OBS att @ är utbytt mot ”at” i mejladresserna

Ordförande:  Lars-Göran Larsson     lglryr ”at” yahoo.se     070 922 3369
Vice ordf:  Daniel Lisovski    dlisovski ”at” yahoo.se    072 310 49 37
Kassör:  Eivor Bohlén     bohleneivor ”at” gmail.com     070 683 9979
Sekreterare:  Ingela Olsson  ingelaholsson ”at” gmail.com    070 769 13 84
Ledamot:  Rune Andersson   rune ”at” risby.se    070 567 54 24

Funktionärer

Bihälsa:     Stefan Hellström    s.hoellstroem ”at” gmail.com
Information:     Eva Carlsson     evai.carlsson ”at” gmail.com
Kvalité:     Stefan Hellström     s.hoellstroem ”at” gmail.com
Utbildning:     Eivor Bohlén     bohleneivor ”at” gmail.com och
Eva Carlsson   evai.carlsson ”at” gmail.com
Hemsideansvarig:  Eva Carlsson     evai.carlsson ”at” gmail.com

Revisorer

Eva Henrikson     eva.henrikson ”at” gmail.com
Yvonne Strid   yvonne.strid ”at” telia.com

Ersättare

Joakim Hagberg     joakim.hagberg ”at” alumni.chalmers.se
Mona Löfberg     mlofber ”at” volvocars.com

Valberedning

Per Almkvist    per ”at” almkvist.net       sammankallande
Kurt-Erik Eriksson   kurteeg9 ”at” gmail.com
Eva Carlsson    evai.carlsson ”at” gmail.com