Välkomna till Södra Inlands biodlareförening

Årsmöte lördagen 17 november kl 14.00

Varmt välkomna till årsmöte i Kareby IS klubbstuga. Alla medlemmar har fått handlingarna via mejl.

Föreningen bjuder på förtäring. Föredrag. Lotteri.
Anmäl deltagande till Eva Carlsson evai.carlsson@gmail. com alternativt 0707-314 563     senast 13 november.

Honung till bedömning lämnas till bedömningskommittén kl 13.00-13.55Tänk på att ha med bedömningsblanketten ifylld med namn och medlemsnummer (se på adressetiketten på Bitidningen), ett frankerat och adresserat kuvert. För att ha möjlighet att beställa SBR:s etiketter skall egenkontrollen Bihusesyn vara genomförd. Både bedömningskort och Bihusesyn finns att hämta på biodlarna.se.

 

Lästips från en medlem,  se länk

Så vet du om honungen du köper är fejk eller äkta