Välkomna till Södra Inlands biodlareförening

Välkomna till årets aktiviteter

Se mer information i kalendern, här finns bara ett urplock.

Måndagsträffarna

Nästa gång 15 juli. Därefter varje vecka 5 augusti-14 oktober

Bifondsdag lördag 24 augusti kl 11-15

Bergfeltska trädgården är öppen för bifonden. Här serveras fika och försäljning av honung. Guidning i trädgården kl 13.30 I Strandparken visas bikuporna och information om biodling. Guidning i parken kl 12. Arrangeras i samverkan med Kungälvs trädgårdsförening och Kungälvs kommun.


Information i Bergfeltska trädgården om biodling och biväxter på Bifondsdagen 2018

 

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen mars 2019

Nyhetsbrev mars 2019

 

Lästips från en medlem,  se länk

Så vet du om honungen du köper är fejk eller äkta