Södra Inlands biodlareförening Kungälv

• I menyn till höger navigerar du inom föreningen.
• Ser du detta på mobil finns meny längst ner på denna sida.
• I övre menyn kommer du till Riksförbundets sida.

Välkommen till Södra Inlands Biodlareförening

– en av landets största biodlarföreningar med över 200 medlemmar. Vi håller till på Prästvägen 570 vid Kringledammen i Kareby, 6 km från Kungälvs centrum. Här har vi våra välbesökta måndagsträffar samt kurser, studiecirklar och vår föreningsbigård. Vi är en aktiv förening med verksamhet nästan året runt. Läs mer i kalendern.


Deltagare och ledare i nybörbjarkursen har praktisk genomgång i föreningsbigården 15 augusti 2020. | Lillemor Bulukin

Bihusesyn

Här kan du ladda ner dokumentet om  Bihusesyn
Notera att blanketten går att fylla i och spara på datorn. Den fanns också som bilaga i Bitidningens aprilnummer. Måste vara gjord för att kunna beställa honungsetiketter.


Höst eller vinterbehandling mot varroa.

I november eller december är det dags att behandla med oxalsyra. Medlemmar och föreningsvänner har möjlighet att köpa en burk med torrsubstans av oxalsyra i samband med vaxlämningen 21 november. Du blandar enkelt till brukslösning som droppas på bina. En burk räcker till ca 10 samhällen. Vill du hellre förånga oxalsyra så kan du låna föreningens oxalsyreförångare hos Bo Andersson, mobil 070 – 644 37 28. Ring och boka tid. Kom ihåg att ha med ditt andningsskydd när du använder förångaren.

Bekämpa varroa
Varroabekämpning med ekologiska metoder


Utomhusträff vid Föreningsbigården


Rune visar ritningen för Lizzie och Bernt.

Den 22 augusti höll vi sommarens första fysiska medlemsträff vid Kringledammen. Syftet var att visa vår nya arrendetomt och bygglovsritningarna på ”Leifs hus”, vår framtida samlingslokal. Vi hade dessutom ett lotteri med fina vinster – högsta vinsten är ett bihus för uppstaplingskupa, byggt av en föreningsmedlem. Alla intäkter från lotteriet gick till föreningens byggfond.
Var du inte med den 22:e och är nyfiken på våra planer åk gärna upp till Kringledammen och titta på tomten och bigården. Ritningar sitter på insidan av gavelfönstret till slungrummet och byggnadens läge är utmärkt med ett gult plastband på marken.
STYRELSEN/Lillemor


Information från styrelsen

Styrelsen har 2020-03-17 beslutat att föreningen till följd av covid-19 ställer in måndagsmötena i Kareby IS klubbhus tills vidare. De medlemmar som vill träffas i bigården är naturligtvis välkomna att göra det när som helst. OBS max 10 personer samtidigt och tänk på att hålla avstånd sinsemellan. Har du möjlighet att hjälpa till med att sköta föreningens bin, kontakta Rune Andersson, tel 070-567 54 24. Rune samordnar detta arbete tillsammans med Janne Eriksson som är biansvarig.

Pågående nybörjarkurser liksom övrig kursverksamhet pausas tills vidare.

Styrelsen kommer fortlöpande att hålla kontakt med medlemmarna via sms och mejl. Vi kommer även att lägga ut aktuell information här på hemsidan.

För information och frågor kontakta styrelsens ordförande, Lillemor Bulukin, 0705-271601

 


Vi har bin i Gunnars paviljong, stationära kupor och visningskupa. | Eva Carlsson

 


Biodlartips – ny podcast

 

Biodlarpodd #14. Drama Queen

Två medlemmar i föreningen har slagit sig samman och gör en podcast om biodling. Joakim Jalin, ny medlem sedan några år tillbaka och självutnämnd nybörjare ställer massor av frågor till Stefan Hellström, mångårig biodlare och medlem i föreningen med ett förflutet som bitillsynsman. Podcasten kan du lyssna på här. http://biodlartips.


Kurser i biodling

Varje vår arrangerar vi nybörjarkurser i biodling. I kurserna varvas teori och praktik. Närheten till föreningens bikupor gör att deltagarna kan se och lära hur ett bisamhälle fungerar i verkligheten. Med nyvunna kunskaper och de värdefulla kontakter du knyter på kursen är du sedan redo att starta en egen biodling. Läs mer om våra kurser här. Föreningens kurser arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.