Södra Inlands biodlareförening i Kungälv


Föreningsbigården. Den öppna dörren är till slungrummet.

 

Välkommen till Södra Inlands Biodlareförening – en av landets största biodlarföreningar med över 200 medlemmar. Vi håller till på Prästvägen 570 vid Kringledammen i Kareby, 6 km från Kungälvs centrum. Här har vi våra välbesökta måndagsträffar samt kurser, studiecirklar och vår föreningsbigård. Vi är en aktiv förening med verksamhet nästan året runt. Läs mer i kalendern.


Vi har bin i Gunnars paviljong, stationära kupor och visningskupa

 

Biodlartips – ny podcast

 

Två medlemmar i föreningen har slagit sig samman och gör en podcast om biodling. Joakim Jalin, ny medlem sedan några år tillbaka och självutnämnd nybörjare ställer massor av frågor till Stefan Hellström, mångårig biodlare och medlem i föreningen med ett förflutet som bitillsynsman. Podcasten kan du lyssna på här. http://biodlartips.se

 

Hög tid att lämna underlag till årsrapport 2019

Nu är det dags för alla medlemmar i Södra Inlands Biodlareförening att lämna underlag till årsrapport 2019. Uppgifterna avser perioden 1 okt 2018–30 sept 2019. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi i efterhand se hur biodlaråret 2019 varit.

Ni som är föreningsvänner i Södra Inland lämnar årsrapporten till huvudföreningen.

Uppgifterna samlas på styrelsens uppdrag in av Eva C och Lillemor B.

I år har vi förenklat proceduren så att du fyller i uppgifterna digitalt genom att klicka på den länk som vi mejlat och sms:at ut.
Sista dag att lämna uppgifterna är 31 oktober 2019.

FAMILJEMEDLEMMAR?

Är ni flera medlemmar i samma familj så dela upp samhällena emellan er, eller låt en person i familjen rapportera alla samhällen. Övriga familjemedlemmar anger i så fall 0 i alla kolumner.
Den som inte har några bin skriver också 0 i alla kolumner.

I nummer 9 av Bitidningen finns en blankett ”Årsredovisning 2019”. Södra Inlands medlemmar ska inte använda SBRs blankett eftersom föreningen har valt att även ställa frågor om antal avläggare, drottningodling, varroabehandling samt antal invintrade bisamhällen i Kungälvs kommun – en uppgift som kommunen efterfrågar.

Eva och Lillemor sammanställer sedan alla uppgifter (inga enskilda uppgifter lämnas ut) och därefter får SBR sin del av sammanställningen. En rapport över biodlaråret 2019 kommer att finnas i Bibladet 2020.

Tack för din medverkan
Eva Carlsson och Lillemor Bulukin
På uppdrag av styrelsen

 

Observera!

Information från Bitillsynsmännen. Utbrott av Amerikansk yngelröta på Orust i augusti 2019, i Ulricehamn i juli 2019.  Kort innan fick vi veta om ett utbrott i Borås. Se Länsstyrelsen om biodling. Här hittar ni även de utbrott som vi fick kännedom om under 2018.

Det innebär att yngelrötan närmar sig Södra Inlands upptagningsområde. Vi ber er att vara mycket försiktiga när ni flyttar samhällen, avläggare, utbyggda ramar, köper drottningar med följebin mm från kringliggande områden till vårt upptagningsområde. Ni som har utbigårdar måste ta extra hänsyn! Använd inte samma redskap, handskar, bidräkter osv i föreningens område som ni använder i utbigårdar i skydds- och övervakningsområden.

Måndagsträffar

Våra måndagsträffar är populära bland medlemmarna. Vi samlas för att utbyta erfarenheter, sköta om bigården, fika och prata om ett aktuellt biodlingstema. Är du nyfiken på föreningen är du välkommen till ett måndagsmöte. Läs mer om måndagsträffarna i kalendern.

Måndagsträffar april – oktober

Kurser i biodling

Varje vår arrangerar vi nybörjarkurser i biodling. I kurserna varvas teori och praktik. Närheten till föreningens bikupor gör att deltagarna kan se och lära hur ett bisamhälle fungerar i verkligheten. Med nyvunna kunskaper och de värdefulla kontakter du knyter på kursen är du sedan redo att starta en egen biodling. Läs mer om våra kurser här Kurser. Föreningens kurser arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

 

 

Lästips från en medlem,  se länk

Så vet du om honungen du köper är fejk eller äkta