Kurser och studiecirklar

Nybörjarkurs våren 2024

Tisdag 26 mars 2024 startar vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en nybörjarkurs i föreningsbigården vid Kringledammen i Kareby. 12 platser. Adressen är Prästvägen 572, ligger ca 5 km från Kungälvs centrum.

Både teori och praktik, sex vardagskvällar (tisdagar) och två lördagar med dubbelpass. Kurserna genomförs i föreningsbigården. Hör gärna av er till Bodil Hjort,  kurs(a)sodrainlands.se 070-184 98 98.
för mer information.
Deltagaravgiften är  1 650 kr. Då ingår kurslitteratur, fika på vardagskvällarna och en enkel lunch på de praktiska tillfällena.

Kursen startar snart, är fulltecknad. Vi planerar för en ny kurs nästa år. Här gärna av er.

 

Anmälan och betalning av deltagaravgift görs till Studieförbundet Vuxenskolan i Kungälv.


 


Nybörjarkursen jobbar i föreningsbigården 15 augusti 2020.  | Lillemor Bulukin

Praktiska frågor om kurser och studiecirklar samt intresseanmälan till Bodil Hjort  kurs(a)sodrainlands.se 070-184 98 98.