Film om bisvärm

En bisvärm tas om hand i Hålta. Filmen är gjord av Joakim Jalin.

När ett utav bisamhällena i Hålta svärmar rycker två lokala biodlare in och hjälper till. I vita rymddräktsliknande skyddskläder börjar de arbetet med att samla in svärmen… innan den flyger till skogs.

“De hoppas föröka samhället, säger Stig-Uno – Istället för ett så blir det två.”

“NATURENS UNDER KAN MAN ALDRIG BLI BESVIKEN PÅ! ”

Göran Du Rées | Film professor