Verksamheten i bilder

Titta på bilderna och följ ett verksamhetsår. Flertalet av aktiviteterna är återkommande vid ungefär samma tidpunkt men innehållet förändras.

SodraInlandsPresentation