Vår, sommar, höst

Tidig vår

Hassel

Hasseln kan vara säsongens första pollenkälla. Ibland kan den blomma redan innan bina kommit igång, det blir hasselnötter ändå, hasseln är vindpollinerad.


Hasselhängen. Här syns inte den lilla röda blomman.

 

 

 

 

 

 

Flera av trädgårdens lökväxter gillas av bin

Vintergäck brukar vara med de första.


Vintergäck i februari

 


Bi krokus

 


Bi i scilla och vårlök

 


Kungsängslilja

 

Vår

Sälg och vide är vårens viktigaste växt för alla pollinerande insekter. Bisamhällena kommer igång när de får pollen från lökväxterna. När de får pollen från sälgen blir det fart på yngelsättningen. Hanblommorna ger pollen, vi känner igen de gula pollenklumparna på binas ben. Honblommorna ger nektar.

Hugg inte ner sälg och vide!


Norsk sälg, blommar tidigt, har stora ”tassar”. Hanplanta, känns igen på sina gula ”tassar”

 

Vitsippa

Är en viktig biväxt pga att det finns så många.

            

 

 

Skörbjuggsört och trift

Är tidiga växter i kustbandet. Gillas av bin om det inte blåser.


Bi med pollen i skörbjuggsört

 


Trift

 

Bin pollinerar fruktträd och bärbuskar

Om olika sorter blommar samtidigt har binas blomtrohet stort värde


Bi i blomma på äppleträd Aroma

 

Tidiga nektargivare är maskrosor och lönn


Maskros har orange pollen

 

Lönn blommar på bar kvist

 

Hästkastanj brukar ha många blommor


Hästkastanj ger rött pollen

 

 


Bi besöker kabbeleka. Ger måttligt med både pollen och nektar.